Qianjiang

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Qian Jiang)
Jump to navigation Jump to search

Qianjiang may refer to:

Rivers[edit]

  • Qian River (黔江), a short section of the Xi River system in Guangxi
  • Qiantang River, also called Qianjiang (钱江), in Zhejiang, emptying into Hangzhou Bay

Others[edit]